X
تبلیغات
اردکان، سرای من
پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 :: 7:27
موضوع:از قدیم گفتند حسنی مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت و این شده حکایت همایش پیاده روی کارکنان ادارات که امروز قرار است در محل آرموده برگزارشود.

براساس قانون کارمندان دولت موظف هستند در هفته 44 ساعت به مردم خدمت کنند و درصورتی می توانند از خدمت خود کم کنند که مرخصی روزانه،ساعتی یا ماموریت اداری بگیرند.

وظیفه کارمند دولت خدمت به مردم است و این خدمت می بایست بر اساس قانون و در ساعات مصوب اجرا گردد و حقوقی که کارکنان می گیرند بر اساس همین ساعات کاری است.

برگزاری همایش پیاده روی و هر برنامه دیگر بسیار خوب و مفید است اما نباید برگزاری این برنامه در ساعات اداری باشد و قرار نیست به بهانه ورزش،کار اداری تعطیل گردد.

امیدواریم مسئولینی که در این خصوص تصمیم گیری می کنند به یاد داشته باشند که وظیفه کارمند دولت خدمت رسانی به مردم در ساعات موظف کاری است واگرمی خواهند هرگونه همایشی برگزار کنند می توانند در ساعات غیر اداری ودر روز تعطیل  به این امر اقدام نمایندتا کارمندان از خوابشان برای ورزش بگذرند نه از کارشان.
» حسنی مکتب نمی رفت وقتی می رفت... ( پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 )
» تغییرات در اردکان ( چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 )
» پدرخوانده های اسلام متحجر و تروریست پرور می گفتند و می گویند که جمهوری بدعت است ( دوشنبه یازدهم فروردین 1393 )
» شکستی دیگربرای افراطیون خودشیفته اردکان ( جمعه هشتم فروردین 1393 )
» ظلم افراطیون به اردکان ( دوشنبه چهارم فروردین 1393 )
» اعتراض... ( شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 )
» به مناسبت هفته درخت کاری ساعت 15 میدان آزادی ( پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392 )
» این روزها... ( دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 )
» لزوم چاره اندیشی برای جلوگیری از روند آسان استیضاح ( چهارشنبه سی ام بهمن 1392 )
» مدیری لایق کلید دار میبدشد ( سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392 )
» نقدی بر انتقادها ( دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 )
» حسین اسماعیلی به عنوان فرماندارجدید اردکان معرفی گردید. ( یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 )

درباره مانمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد،

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت،

ولی بسیار مشتاقم

که از خاک گلویم سوتکی سازد،

گلویم سوتکی باشد

به دست کودکی گستاخ و بازیگوش،

و او یکریز و پی در پی

دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد.

بدین سان بشکند در من

سکوت مرگبارم را…

موضوعات