X
تبلیغات
اردکان، سرای من
چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 :: 13:7
موضوع:بسیاری از مدیرانی که در دولت گذشته در اردکان پست و مقامی گرفتند هرگزبه تصورشان نمی رسید که بعد از وقایع 88 دولت دوباره در اختیار اصلاح طلبان قرارگیرد و آنها مجبور به ترک میزشان باشند.

قبل از انتخاب آقای اسماعیلی به  عنوان فرماندار با توجه به اینکه درمتن اقدامات و روند امور بودم با هر یک از مسئولین صحبت می کردم از یک بابت خیالشان راحت بود و اینکه آقای اسماعیلی فرماندار نمی شود و فرماندار وقت ماموریتش تمدید می شود.

انتخاب آقای اسماعیلی شکی بود به مدیرانی که برای میز مدیریتشان علاقه خاصی تعریف کرده اند و از همان موقع که حکم ایشان آمد به یک باره این مدیران و بعضی از دوستان مخالف،حامی فرماندار شدند و تا آنجا که بعضی از روحانیون کاملا اصولگرای اردکان در روز اول به دیدار فرماندار اردکان رفتند و تبریک گفتند درحالی که ما اصلاح طلبان حاضر نیستم هیچ گاه اگر اصول گرایی سکان مدیریت را به دست گرفت به دفترش مراجعه و تبریک بگویم.

اما هدف  اصلی از نوشتن این مطلب بیان این موضوع است که مدیریت شهرستان به طور کامل دگرگون و مدیرانی کار آمد تر امورات شهر را در دست خواهند گرفت و دراین زمینه عمده ملاک انتخاب، پایبندی به گفتمان اصلاح طلبی ، اعتدال و شایسته سالاری می باشد البته شایسته سالاری بر اساس گفتمان اصلاح طلبی نه بر اساس ظواهرو...

امیدواریم دراین راه همه مدیران منتخب بتوانند رضایت مردم را به دست بیاورند که بدون رضایت مردم این پست و این مقام هیچ ارزشی ندارد.

هیچ عبادتی بالاتر ازخدمت به خلق خداوند نیست اردکان ما دارای مردمان نجیب هست و دربین این مردمان افرادی هستند که صورتشان را با سیلی سرخ نگه می دارند و باید قشر محروم و مناطق محروم شهرستان در اولویت قراربگیرد.
» تغییرات در اردکان ( چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393 )
» پدرخوانده های اسلام متحجر و تروریست پرور می گفتند و می گویند که جمهوری بدعت است ( دوشنبه یازدهم فروردین 1393 )
» شکستی دیگربرای افراطیون خودشیفته اردکان ( جمعه هشتم فروردین 1393 )
» ظلم افراطیون به اردکان ( دوشنبه چهارم فروردین 1393 )
» اعتراض... ( شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 )
» به مناسبت هفته درخت کاری ساعت 15 میدان آزادی ( پنجشنبه پانزدهم اسفند 1392 )
» این روزها... ( دوشنبه دوازدهم اسفند 1392 )
» لزوم چاره اندیشی برای جلوگیری از روند آسان استیضاح ( چهارشنبه سی ام بهمن 1392 )
» مدیری لایق کلید دار میبدشد ( سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392 )
» نقدی بر انتقادها ( دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1392 )
» حسین اسماعیلی به عنوان فرماندارجدید اردکان معرفی گردید. ( یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 )
» روستائی؛ دبیر جدیدشورای هماهنگی مواد مخدر استان ( یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 )

درباره مانمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد،

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت،

ولی بسیار مشتاقم

که از خاک گلویم سوتکی سازد،

گلویم سوتکی باشد

به دست کودکی گستاخ و بازیگوش،

و او یکریز و پی در پی

دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد.

بدین سان بشکند در من

سکوت مرگبارم را…

موضوعات