اردکان، سرای من
پنجشنبه سوم مهر 1393 :: 8:34
موضوع:این روزها بحثی بر سر زبان مردم افتاد از چرندیات مزخرفی که به نام شعر به خورد مردم از شبکه سوم سیما دادند و در آن وجود زن را با نام ضعیفه از رسانه ملی پخش نمودند.

تفکر متحجرانه و عقب افتاده که زن را ضعیفه می نامد تفکری بسیار شرم آور است این تفکر نه برای یک زن قابل قبول است و نه برای افرادی که عقلی برای فکر کردن دارند.

نمی دانم از چه زمانی اینگونه نگاه تحقیر آمیز به زنان جامعه اندوخته شد و مردان جامعه در چه جایگاهی هستند که زن را درجه دوم ضعیفه بنامند چه کسی این حق را داده که یک زن را به عنوان شرف و ناموس خود بنامند.

مگر مرد خالق زن است مگر مردان جامعه نوکر و برده استخدام کردند که حق زندگی حق انتخاب حق شاد بودن حق آزادی پوشش و هزاران حق دیگر را از زنان بگیرند.

اگر افرادی سر بریدن توسط گروهک تروریستی داعش را محکوم می کنند باید دیگر رفتارهایشان را هم مخصوصا درباره زنان محکوم بکنند و ببینند آیا رفتارشان با زنان با رفتار داعشی ها یکی است یا نیست...

خداوند می فرماید بهترین افراد نزد من باتقواترین هستند می فرماید من زن و مرد را از یک سرشت افریدم اگر قرار به شرف و ناموس و غیرت است چرا زن شرف و ناموس مرد باشد مرد شرف و ناموس زن باشد زنها برای مردان شان غیرتی شوند وهزاران مورد دیگر

متاسفم برای رفتاری که هفته گذشته انجام شد و هیچ برخوردی هم بخاطر این توهین به زنان از هیچ سو انجام نپذیرفت

اما سخن آخر من این است سخنی که قطعا از تفکر من برخواسته:

زن ضعیفه نیست زن مایه شرم و مایه مباهات نیست زن نه ارزش اجتماعی است و نه ضد ارزش اجتماعی زن نه موضوع اخلاقی است نه موضوع غیراخلاقی زن شرف و ناموس نیست  زن ، زن است همچنان که مرد مرد است.

متاسفیم که افکار متحجرانه به خود اجازه می دهند زن را همچون کالای لوکس در بند کنند  زن را مطیع و مالک بخواهند.

این قانون است که باید از زنان در خصوص آسیب هایی که مردان برای آنان به وجود می آورد از آزارهای جنسی کلامی تا دیگر آزارهایی که مرد برای لذت خود به زنان وارد می کند دفاع کند این قانون است که باید زن را حامی و پشتیبان باشد نه اینکه یک مرد حامی و پشتیبان زن باشد و این حمایت ابزاری برای برده داری مدرن زنان باشد.

اما واتسون:

«هر چه بیشتر در مورد فمینیسم صحبت می‌کنم، بیشتر می‌فهمم که جنگیدن برای حقوق زنان در بیشتر موارد معادل «نفرت از مردان» در نظر گرفته می‌شود. اگر از یک چیز مطمئن باشم، این است که این روند باید متوقف شود... تعریف فمینیسم، «اعتقاد به این که مردان و زنان باید حقوق و فرصت‌های برابر داشته باشند» است. این تئوری در مورد برابری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنسیت‌هاست.»

 
» زن شرف و ناموس نیست،زن، زن است ( پنجشنبه سوم مهر 1393 )
» مناجات ( چهارشنبه دوم مهر 1393 )
» سخن مردان بزرگ برای عاقلان ( یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393 )
» ما جوانان اصلاح طلب... ( دوشنبه هفدهم شهریور 1393 )
» هیچ ( شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 )
» طاهره جان خداحافظ عزیزم ( سه شنبه هفتم مرداد 1393 )
» هر دم از این باغ بری میرسد ( یکشنبه هشتم تیر 1393 )
» آه که چقدر نالانم ( جمعه بیست و سوم خرداد 1393 )
» خط ناشیانه و شکست خورده تخریب نماینده مردم اردکان. . . . . . . .همچنان ادامه دارد! ( چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 )
» کی شود... ( شنبه دهم خرداد 1393 )
» نظر امام درباره خودسرها ( شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 )
» پیگیری وضعیت درمانی طاهره توسط دخترمیرحسین موسوی ( جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 )

درباره مانمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد،

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت،

ولی بسیار مشتاقم

که از خاک گلویم سوتکی سازد،

گلویم سوتکی باشد

به دست کودکی گستاخ و بازیگوش،

و او یکریز و پی در پی

دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد.

بدین سان بشکند در من

سکوت مرگبارم را…

موضوعات